Hỗ trợ

Tuyển dụng

Tuyển dụng cộng tác viên (Trình dược OTC)

Tuyển dụng cộng tác viên (Trình dược OTC)

Đào Trung Hiếu 12/03/2019

Vị trí tuyển dụng: Cộng tác viên Trình dược OTC (Sau đây viết tắt là: CTV) * Khu vực Hà Nội: Chia theo các Quận (Huyện). * Khu vực Miền Bắc: Chia theo các Tỉnh (Thành phố). * Khu vực Miền Trung và Các Tỉnh phía Nam: Chia theo các Tỉnh (Thành phố) Chức vụ: Nhân viên (Cộng tác viên trình dược OTC) ...