Hỗ trợ

Tuyển dụng

Tuyển Quản Lý TDV OTC khu vực Hà Nội

Tuyển Quản Lý TDV OTC khu vực Hà Nội

Đào Trung Hiếu 03/03/2020

TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC KHU VỰC HÀ NỘI Nhóm 2. Nhóm hàng kênh EUROTEK-PHARM Vị trí tuyển dụng: Quản lý TDV Khu vực Hà Nội: Chia theo các Quận (Huyện) Chức vụ: QL Trình dược viên Ngành nghề: ...
TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC NĂM 2020

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC NĂM 2020

Đào Trung Hiếu 12/03/2019

Nhóm 2. Nhóm hàng kênh EUROTEK-PHARM Vị trí tuyển dụng: Trình dược viên OTC và Cộng tác viên OTC ( Sau đây gọi là Trình dược - TDV ) * Khu vực Hà Nội: Chia theo các Quận (Huyện). * Khu...